• Alois Jirásek

  (1851-1930)

  Korespondence, fotografie, podpis

  Položka č.: 508

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 6x dopis, 1x pohlednice se vzkazem a podp., 1x vzkaz na kartičce, 1x vzkaz s podp. a ofiální dopisnici 22. střel. pluku československého, 1x podp. na kartičce, 1x na grav. fotografii, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Svatopluk Čech

  (1846-1908)

  Korespondence, vzkazy, fotografie

  Položka č.: 507

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 4x dopis, 1x dopis s na rubu napsanou a podepsanou básní, 1x podp. pod dopisem výboru Spolku č. spisovatelů-belletrisů Máj, 1x vzkaz na kartičcce s předtištěným podpisem, 2x podp. na kabinetních fotografiích (Jos. Mulač), antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Vrchlický

  (1853-1912)

  Korespondence, podpisy, báseň

  Položka č.: 506

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 1x iniciálami podep. rukopis básně, 3x dopis, 1x vzkaz, 1x podp. na kartičce a 1x podp. na Diplomu Spolku českých spisovatelů belletristů MÁJ v Praze, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Eliška Krásnohorská

  (1847-1926)

  Dopisy, podpisy, vzkazy, fotografie

  Položka č.: 505

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 1x kabinetní fotografie (Josef Fiedler) s podp. na rubu, 1x podep. fotografie (arch. Vaněk), 2x dopis na kartičce s vlastní podobiznou, 2x dvoulist s dopisem (jeden z nich notně opravován), 2x podep. vlastnor. psaná báseň, 1x podp. pod tištěnou básní (Díky za 18. listopad 1922), 2x podp. na…

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Stroupežnický

  (1850-1892)

  Podpis, vzkaz

  Položka č.: 504

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 1x podpis na útržku papíru (horní část jednoho písmene z podpisu chybí), 1x vlastnoručně psaný vzkaz s podpisem na útržku papíru, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Havlíček Borovský

  (1821-1856)

  Podpis

  Položka č.: 503

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, podpis K.H. Borovského na listu s pečetí, obs. též 12 dalších podpisů (neurčeno), pečeť rozlámána a s úbytkama, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Palacký

  (1798-1876)

  Podpis na vydavatelském listě

  Položka č.: 502

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, vydavatelský list k Pramenům dějin českých, za vydavatele podepsáni Fr. Palacký a Josef Emler, okraje potrhány, list přeložen, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Ladislav Rieger

  (1818-1903)

  2x dopis, vzkaz

  Položka č.: 501

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 2x dopis s podpisem a 1x vzkaz na kartičce s iniciálami, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: ID7**7 Historie příhozu

 • Karel Jaromír Erben

  (1811-1870)

  Podpis na předávacím protokolu Českého Muzea

  Položka č.: 500

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, předávací list jakémusi Josefu Kubrovi, který dodal do Českého Museum železnou velikou kouli, nalezenou na Bílé hoře, podepsán K.J. Erben, archivář, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Havlíček Borovský

  (1821-1856)

  2x rukopis básně

  Položka č.: 499

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 1x rukopisný přepis básně Erben, 1x ruk. přepis básně od Mickiewicze (polsky); přiložena kartička s portrétem K.H.B a drobným textem (autor?), antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Neruda

  (1834-1891)

  Korespondenční lístek

  Položka č.: 498

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 1x korespondenční lístek s podpisem datovaný 25/4/84; přiložena kabinetní fotografie J.N. a pohlednice s portrétem od M. Švabinského (tisk) s dedikací výtvarníka, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: ID2**5 Historie příhozu

 • Arne Novák

  (1880-1939)

  Dopisy, pohlednice, podpis

  Položka č.: 497

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 3x dopis, 2x dopisnice adresovaná knihkupectví W. Karafiát, 1x pohlednice se vzkazem, 1x podpis na kartičce, 2x ručně psaná cenová nabídka za knihy v aukci (Spisy bratří Čapků a Knihovna Arnošta Procházky), antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Fráňa Šrámek

  (1877-1952)

  Dopis, báseň, fotografie, podpis

  Položka č.: 496

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 1x dopis, 1x vzkaz na menším formátu, 1x vlastnor. psaná báseň (vše podepsáno), 1x dedikace na tit. listě divad. hry Červen (pouze volné listy bez vazby), přiloženo 10 čb. fotografií z roku 1952 ze vzpomínkového zájezdu do Sobotky, 1x sign. drobný lept M. Šechtlové (Fr. Šrámek) a 2x sing. d…

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Viktor Dyk

  (1877-1931)

  Text, dopis, básně aj.

  Položka č.: 495

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, podep. vlastnor. text Hledá se čtenář neobyčejně laskavý, čtyřstránkový dopis týkající se autorova článku v Lumíru z ledna r. 1908, 2x vzkaz na menším formátu, 1x podepsaný a 2x nepodepsaný rukopis básně (Na stromech visí, Krutý dar, Květnové ráno), přiložen sign. dřevoryt V. Cinybulka s po…

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Weil

  (1900-1959)

  Titulní list s dedikací

  Položka č.: 494

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, dedikace autora J. Schönbergerové na samostattném tit. listě z knihy Češi stavějí v zemi pětiletek, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Teige

  (1900-1951)

  Pohlednice, dopis

  Položka č.: 493

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 1x pohlednice s pozdravem (adresát Karel Janský), 1x dopis z r. 1951 (adresovaný L. Kunderovi), antiqari.at Radhošťská, studium dějin umění na FF UK v Praze a ve škole Bauhausu v Dessau, zakladatel Devětsilu, člen Levé fronty, mluvčí Skupiny surrealistů

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: ID3**9 Historie příhozu

 • Josef Florian

  (1873-1941)

  2x dopis

  Položka č.: 492

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 1x ručně psaný dopis Leopoldě Tenorové, 1x strojopisný dopis s vlastnoruč. podp. J. Florian (chybně datován do r. 1946), antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: ID1**8 Historie příhozu

 • Vítězslav Nezval

  (1900-1958)

  Pohlednice, fotografie, vzkaz

  Položka č.: 491

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 2x fotografie V. Nezvala před hrobem J. Wolkera (při příležitosti devátého výročí úmrtí), jedna z nich na rubu podepsána V. Nezvalem, 1x vzkaz na větším formátu, 1x pohlednice s pozdravem adresovaná Fr. Halasovi, 1x pohlednice s práním, antiqari.at Radhošťská, člen Devětsilu

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Halas

  (1901-1949)

  Rukopisy básní, dopisy, fotografie

  Položka č.: 490

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, rukopis básně Josef Čapek - staré dítě na třech samostatných listech s poznámkami v textu a s podp. pod textem, 2x rukopis básně s podpisem (Vábení, A najednou), 4x rukopis básně bez podpisu (Děvčátko na řece, Kroky, Voják a smrt, Mše), 2x vzkaz na dopsinici, 3x vzkaz na větším formátu, 1x …

  Aktuální cena: 1.600 CZK (64 €)

  Poslední dražitel: ID7**9 Historie příhozu

 • Jarmila Glazarová

  (1901-1977)

  Korespondence, podpisy

  Položka č.: 489

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 2x dopis, 2x pohlednice, 1x vzkaz na menším formátu, 1x podp. na kartičce, 2x podp. pod vlastním novinovým článkem, přiložena sign. suchá jehla V. Komárka In memoriam Jarmily Glazarové, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Seifert

  (1901-1986)

  4x pohlednice s podpisy

  Položka č.: 488

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 4x pohlednice s podp. J. Seiferta a dalších; 2x J.S., L. Jiřincová a další nerozpoznaný podpis, 1x J.S., J. Skácel a další nerozp. podp. a 1x J.S a dva další nerozp. podp., antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Seifert

  (1901-1986)

  9x podepsaná fotografie

  Položka č.: 487

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  fotografie, obs. 9 vlastnoručně podepsaných fotografií autora, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: ID2**0 Historie příhozu

 • Jaroslav Seifert

  (1901-1986)

  Konvolut básní s drobnými grafickými listy

  Položka č.: 486

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, konvolut podepsaných básní J. Seiferta s grafickými listy různých autorů (PFka, pozvánky aj.), obs. sing. grafiky: 3x V. Komárek, 2x D. Grmelová, 1x L. Rusek, J. Bouda, V. Cinybulk a J. Cheben, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: ID7**2 Historie příhozu

 • Jaroslav Seifert

  (1901-1986)

  Korespondence, pohlednice, fotografie

  Položka č.: 485

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 6x dopis, 10x pohlednice, 7x vzkaz na menším formátu (vše podepsáno) a 2x podep. fotografie J. Seifert, přiložen podp. Jany Seifertové na kartičce a její dopis básníku J. Hrubému, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 1.100 CZK (44 €)

  Poslední dražitel: ID7**7 Historie příhozu

 • Ludvík Kundera

  (1920-2010)

  Vzkazy, podpisy, básně aj.

  Položka č.: 484

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 4x strojopis s básněmi, 1x tištěná báseň, 1x ručně psaná báseň, 1x strojopis pro přednášku v Olomouci, 4x vzkaz na menším formátu, 1x pod. na kartičce, 1x pod. fotografie (výstřižek z novin), 3x podp. v novinových výstřižcích vlastních básní, 1x podp. na fotografii (E. Einhorn), 1x podp. na…

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: ID7**6 Historie příhozu

 • Jindřich Hilčr

  (1921-2003)

  Korespondence, pohlednice, básně

  Položka č.: 483

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 13x dopis, některé z nich s ukázkami básní (většinou adresováno básníku J. Hrubému), 7x pohlednice, 2x vzkaz na menším formátu, 2x pod. rukopis vlastní básně, 2x pod. strojopis vlastní básně; přiložen 2x dopis Běly Hilčrové, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Listopad

  (1921-2017)

  Korespondence, pohlednice

  Položka č.: 482

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 3x dopis básníku Josefu Hrubému (1x nepodepsáno), 3x pohlednice se vzkazem, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Zdeněk Rotrekl

  (1920-2013)

  Korespondence, linoryt

  Položka č.: 481

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 2x dopis, 1x pod. dokument, 1x linoryt M. Floriana s portrétem Z. Rotrekla (sing.), antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Emil Juliš

  (1920-2006)

  Korespondence, pohlednice

  Položka č.: 480

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 1x dopis s hlavičkou redakce časopisu Dialog, adresovaný básníku J. Hrubému, 1x. dopisnice se vzkazem, 1x pohlednice (vyobr. M. Chagall), vše podepsáno, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Hiršal

  (1920-2003)

  Korespondence, pohlednice, podpis

  Položka č.: 479

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 05. 2021 15:00

  rukopis, 7x dopis Františku Fabiánovi (redaktor, kritik, překladatel), 1x pohlednice básníku J. Hrubému, 1x pod. na kartičce a 1x pod. na kartičce spolu s B. Grögerovou, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: ID2**0 Historie příhozu

Instagram

Facebook