Detail díla

Michael Rittstein (1949)

studium na SOŠV v Praze, žák prof. A. Paderlíka na AVU tamtéž, spoluzakladatel Volného seskupení 12/15, Pozdě, ale přece, člen uměleckého sdružení Nová skupina a SVU Mánes; malíř, grafik, ilustrátor; patří k představitelům expresivní figurální malby generece 70. let, který navázal na tradici moderní české grotesky a především na novou figuraci; v rané tvorbě těžil z podnětů barokní fresky, pod vlivem surrealismu směřoval přes symbolickou abstrahující malířskou strukturu k fantaskní metafoře, později jej zaujalo odosobněné prostředí města; sarkastické líčení mezilidských, zejména intimních vztahů je založeno na výrazové nadsázce, tvarové deformaci a jasném koloritu; "mýty dneška" nazírá jako groteskně pitvorné dějě, ale s rostoucí mírou výtvarné stylizace a obrazného vyjadřování se jeho příběhy proměňují v děsivé delirantní vize, v nichž fetišizované spotřební předměty nabývají forem hybridních příšer a útočných monster, ohrožujících samu lidskou existenci; stupňoval expresivitu své tvorby, na přelomu 70. a 80. let zaplňoval plochu obrazu mnoha ději, častěji se věnoval i obrazům a kresbám s ústřední figurou malovanou velkorysým gestem s výraznou tvarovou nadsázkou, veristické detaily se často pojí s oživlými útvary nezpracované hmoty vzniklými záznamem explozivních fyzických akcí; v 80. letech kladl v tvorbě důraz také na větší formát; zabývá se i prostorovými instalacemi a objekty, věnuje se kresbě, ilustraci a volné grafice; ilustroval více než 20 knižních titulů pro nakladatelství Práce, Lidové nakladatelství, Mladá fronta, Albatros, Profil Ostrava, Středočeské nakladatelství a Odeon, v letech 1975 - 1992 ilustroval řadu bibliofilií; zastoupen ve sbírkách NG, GHMP, ČMVU, PNP v Praze, MG v Brně, AJG Hluboká nad Vltavou, Galerie B. Rejta Louny, OG Liberec, GU Karlovy Vary, MU Olomouc, GVU Ostrava, Centre G. Pompidou Paris, Albertinum Wien a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2003, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2003)

Upytlačená dojnice

akryl, plátno, 2009, 40 x 50 cm, sign. PD M. Rittstein 2009, tento obraz propůjčil název výpravné knize mapující autorovy malé formáty i výstavě v Galerii Vltavín, která vydání knihy se studií Kateřiny Tučkové doprovázela. Námět obrazu je inspirován letními pobyty malíře v rodovém stavení v Brnířově, nedaleko německých hranic, kde pastva krav i pytláctví mají dávnou tradici. Rittsteinův pověstný smysl pro ironii zřejmě přinesl atmosféru „zdivočelé země“ do jeho tehdejší tvorby. Před rokem proběhnuvší retrospektivní výstava prof. Michaela Rittsteina v Jízdárně Pražského hradu potvrdila autorovo mimořádné postavení na české výtvarné scéně. Jeho navýsost osobitý bravurní malířský přednes mu přinesl uznání historiků umění i oblibu u sběratelů současného umění. Profesor Rittstein vedl 17 let Ateliér malířství na Akademii výtvarných umění v Praze a svým dílem je zastoupen mj. ve vídeňské Albertině, v pařížském Centre G. Pompidou, v pražské Národní galerii, bratislavské Danubianě atd.

Vystaveno: M. Rittstein - Upytlačená dojnice, Galerie Vltavín 9.12.2009 - 31.12.2009

Literatura: K. Tučková - M. Rittstein: malé formáty, Upytlačená dojnice..., Galerie Vltavín 2009, str. 86

studium na SOŠV v Praze, žák prof. A. Paderlíka na AVU tamtéž, spoluzakladatel Volného seskupení 12/15, Pozdě, ale přece, člen uměleckého sdružení Nová skupina a SVU Mánes

ID: 60

Vyvolávací cena: 58.000 CZK (2.320 €)

PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 06. 05. 2021 15:00

Aktuální cena: 58.000 CZK (2.320 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Odhadní cena: 80 000 - 100 000 Kč CZK

Zpět

Instagram

Facebook