Detail díla

Jiří Načeradský (1939-2014)

Tanec

olej, plátno, 2012, 89 x 116 cm, sign. DU 2012 Načeradský, rám, Jiří Načeradský se proslavil jako čelný představitel Nové figurace šedesátých let, který vytvářel obrazy malované podle fotografických předloh z denního tisku, především se sportovní tematikou. Od druhé poloviny osmdesátých let se k zobrazování postav v dynamickém pohybu začal příležitostně vracet, avšak již nikoliv inspirován fotografií, nýbrž v redukovaném tvarosloví inspirovaném jeho chvatnými kresbami. Jednou z vydařených ukázek tohoto přístupu je i nabízený obraz. Jiří Načeradský je zastoupen 7 díly ve sbírce pařížského Centre G. Pompidou, kde byla jeho díla také opakovaně vystavena. Dále jsou jeho obrazy vystaveny ve stálých expozicích pražské Národní galerie, bratislavského Art Musea Danubiana a celé řady regionálních galerií. Posouzeno kurátorem a správcem pozůstalosti autora Petrem Machem

žák prof. V. Rady na AVU v Praze, člen Volného sdružení 12/15

ID: 58

Vyvolávací cena: 120.000 CZK (4.800 €)

PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 06. 05. 2021 15:00

Aktuální cena: 120.000 CZK (4.800 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Odhadní cena: 150 000 - 180 000 Kč CZK

Zpět

Instagram

Facebook