Detail díla

Ota Janeček (1919-1996)

žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného na FAPS ČVUT v Praze, prof. J. Nováka na UMPRUM tamtéž, člen SVU Mánes, SČUG Hollar; malíř, grafik, ilustrátor; je charakteristickým představitelm tzv. generace druhé světové války; svým dílem zasáhl do malby, plastiky, volné grafiky (dřevořez, linoryt, suchá jehla, litografie, měkký kryt, kombinovaná technika, barevná akvatinta, serigrafie), knižní ilustrace i do užité tvorby (známková tvorba, knižní tvorba aj.); zabýval se textilní tvorbou, plastikou, šperkem; základním inspiračním zdrojem mu byla příroda, rozhodující lyrický prožitek; počátkem čtyřicátých let reagoval na tvorbu A. Modiglianiho, od 1943 byl ovlivněn kubismem; počátkem padesátých let se objevuje v jeho díle téma Trav a Ptáků, poté také obrazové cykly Stromů a Zimních zahrad, následně téma Města; šedesátá léta jsou ve znamení nefigurativní tvorby, podobenství mikrosvěta v cyklech Organismy, v letech 1964 - 1966 dominující lidská postava v rozsáhlém cyklu Ecce homo; v sedmdesátých letech cyklus Terče, později cyklus Organismus v přírodě, Slunce a země, Zdroje života; v malířské tvorbě se objevuje od sedmdesátých let ikonografický symbol - vejce; velmi často vejce spočívá v měkké trávě; poslední období jeho tvorby je neustálým dialogem mezi člověkem a přírodou; účastnil se společných výstav v Burianově D 41, účastnil se zlínských salonů, jako host vystavoval s UB v Praze; 1945, 1946 a 1956 pobýval v Paříži; za pobytu španělských malířů pařížské školy v Československu byl v trvalém kontaktu se španělskými umělci; 1948 pracoval v dílně Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti, kde vytvořil řadu keramických děl a textilií; jeho kresby doprovázely sbírky veršů F. Halase, V. Nezvala, J. Seiferta, J. Hory i díla klasiků W. Shakespeara, O. Wilda, D. Diderota, G. Flauberta, Voltaira i J. Nerudy, B. Němcové a dalších; intenzivní ilustrátorská práce (ilustroval přes sto knížek) vyústila ve výzdobu Slabikáře; spolupracoval na filmech (Vlčí jáma, Probuzení, Romeo, Julie a tma atd.); autor řady československých známek; svými díly je zastoupen v NG Praha, Památníku národního písemnictví v Praze, UPM Praha, v Tatte Gallery Londýn, v Národní knihovně v Paříži, Mc Nay Institute v San Antonio v USA, v Galerii d'art v Antverpách, v Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts v Japonsku, v National Gallery of Wales, Cardiff, v krajských a oblastních galeriích u nás a v soukromých sbírkách po celém světě (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1999)

Holý strom

olej, plátno, 1975, 54,5 x 65 cm, sign. LD Ota Janeček, rám, na zadní straně popsáno Ota Janeček Holý strom 1976, číslo katalogu 7514, Ota Janeček, student kreslení u Oldřicha Blažíčka, Cyrila Boudy a Karla Pokorného na Českém vysokém učení technickém, po uzavření školy za války pracoval v továrně na výrobu jízdních kol. Na sklonku války se mu podařilo se ke studiu vrátit. Docházel na Uměleckou průmyslovou školu, kterou ale nedokončil. Během aktivních let byl střídavě členem spolku Mánes a SČUG Hollar. Olej Holý strom umělec vytvořil ve svém asi nejplodnějším a nejslavnějším období. V 70. a 80. letech Janeček vycizeloval svůj rukopis a dopracoval se k ryzí formě svého výtvarného názoru. Veškerou pozornost upnul ke krajině a v poetickém stylu s dekorativními prvky uskutečňoval své vize inspirované japonskými dřevořezy. Ústřední element na nabízeném plátně je pták, jehož jasně červeno-oranžová barva a umístění ve zlatém řezu upoutá zrak a dodá rámec už tak velmi dobře budované kompozici. Ta staví na rozměrem i vzhledem nepřehlédnutelném stromu, kde na větvi sedí zmíněný pták. Jeho barevnost koresponduje s podzimní paletou travin ve spodní části a uzemňuje vzletnost pohledu zvířete k nebi. Dílo je prodchnuto abstraktním dojmem z krajiny a divák se neubrání pocitu, že některé prvky již zná. Umělec totiž vychází z lidového ornamentalismu. Odlesky trav a podvečerního slunce na vnitřní straně pravého kmene stromu jsou velmi poutavé a hapticky příjemné. Monumentální charakter plátna neubírá jemné intimnosti výjevu a odkazuje k umělcovým knižním ilustracím. Provedením, barevným laděním a kvalitou výrazu se však tomuto oleji nemohou vyrovnat. (Anita Kudličková)

Antikvariát Dlážděná

žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného, člen SVU Mánes, SČUG Hollar

ID: 51

Vyvolávací cena: 210.000 CZK (8.400 €)

PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 06. 05. 2021 15:00

Aktuální cena: 210.000 CZK (8.400 €)

Poslední dražitel: ID6**3 Historie příhozu

Odhadní cena: 250 000 - 300 000 Kč CZK

Zpět

Instagram

Facebook