Josef Istler

(1919-2000)

žák německého malíře Waltera Höfnera, člen skupiny Cobra (Belgie a Francie), člen surrealistické Skupiny RA, SČUG Hollar a Společnosti K. Teiga; malíř, grafik; charakteristickým rysem jeho tvorby byly tři významné složky: fantomatická postava, konstruktivní tvarová metafora a výrazově autonomní struktura, ktrerá čerpá z romantické přeludnosti bažin; prošel cestou od fyziologické analýzy a figur magického realismu k abstrakci; jde o volně vztyčené plošné malířské objekty s plnou vnitřní stavbou, tvořenou spletí vegetabilních, zpola fyziologických útvarů, v nichž splývá podoba těla či hlavy s obrazem stěny obydlí či náznakem fantaskního rostlinného útvaru; Istler spolupracoval s okruhem, který se stranou veřejnosti seskupil kolem K. Teiga a 1951 sestavil řadu sborníků "Znamení zvěrokruhu"; 1953 vznikly dvě verze jeho pouštního monstra "Nařvan", v témže roce se podílel na kompletaci pěti ineditních "Objektů", které navazují na pracovní sborníky z r. 1951 a jejich iniciátorem byl básník Vratislav Effenberger; vyvrcholením úsilí o spojení imaginárního a prostorové konstruktivnosti byly rozměrné obrazy "Objekt" a "Žlutá postava" (1956); v roce 1958 se v jeho tvorbě objevují shrnutí všech tendencí a způsobů; stává se po dvě desetiletí vůdčí osobností lyrické abstakce, vzniká grafický cyklus "Hlavy" (1958 - 1959); cyklus monotypů "Insinuace" (1965) pokračuje v tendenci fosforeskujících iluzivních objektů; v dalším období pokládá často poloreliéfní plochy před poměrně kllidná pozadí, aby sloučil harmonii barev s informální strukturou barvy jako hmoty; patří mezi čelné představitele českého a evropského surrealismu a informelu; účastnil se na výstavách českého výtvarného umění doma i v zahraničí; vytvořil také monumentální realizace (1969 - triptych pro letiště Praha - Ruzyně, 1975 - vitráž pro školu v Mostě), spolu s M. Medkem, J. Koblasou a K. Neprašem vytvořil jedinečné výtvarné řešení interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Jedovnicích na Moravě; zastoupen v NG Praha, MG Brno, Památníku národního písemnictví Praha, GHMP, Tate Gallery London, Centre G. Pompidou Paris, British Museum London, Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Marseille, Musée de L´Art Moderne de la Ville de Paris, Museum Bochum, Munchen, Geneve, Stockholm, oblastních galeriích České republiky aj. (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1999)

SEZNAM AUTORŮ

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Ptáci

  Položka č.: 1

  Vyvolávací cena: 3.500 CZK (140 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  lept s akvatintou, 1947, 15,5 x 10,5 cm, sign. DU Istler 47, rám, Josef Istler patří k jedné z vůdčích osobností českého informelu. Jeho dílo bylo výrazně ovlivněno surrealismem a vyvinulo se až k abstrakci. Informální umění, zkráceně informel, se v Evropě výrazně prosazovalo po druhé světové válce…

  Aktuální cena: 3.500 CZK (140 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Krajina I

  Položka č.: 133

  Vyvolávací cena: 51.000 CZK (2.040 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, kombinovaná technika, karton, 1990, 28 x 35 cm, sign. PD istler 90, rám, vzadu razítko autora a popis, ukázka z díla jednoho z nejvýraznějších představitelů české poválečné abstrakce, představitele českého surrealismu a později informelní malby, která se stala v závěru 50. let hlavní tendencí …

  Aktuální cena: 51.000 CZK (2.040 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 70 000 - 90 000 Kč CZK

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Frotáž

  Položka č.: 17

  Vyvolávací cena: 135.000 CZK (5.400 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  frotáž, 1942, 36,5 x 47 cm, sign. PD istler 42, rám, vzadu popsáno Ludvíkem Kunderou, tato práce představuje vzácnou ukázku z počátku autorovy tvorby, kdy umělec zpracovával podněty z tvorby Joana Miró i Paula Klee a pokoušel se nalézt vlastní výraz i prostřednictvím experimentu. Vzácnost díla podtr…

  Aktuální cena: 135.000 CZK (5.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 160 000 - 200 000 Kč CZK

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Bojiště

  Položka č.: 16

  Vyvolávací cena: 120.000 CZK (4.800 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  kombinovaná technika, papír, 1941, 23 x 36 cm, sign. PN Istler, rám, vzadu štítek Ludvíka Kundery, originální a vysoce kvalitní práce z oceňovaného období jednoho z našich nejvýraznějších představitelů zejména poválečné abstrakce. Je považován víceméně za autodidakta, malířství studoval jen po dobu …

  Aktuální cena: 120.000 CZK (4.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 150 000 - 180 000 Kč CZK

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Surrealistická kompozice (Tvář)

  Položka č.: 4

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  suchá jehla, 1943, 26 x 16,6 cm, sign. DU Istler 43, rám, Josef Istler patří k jedné z vůdčích osobností českého informelu. Jeho dílo bylo výrazně ovlivněno surrealismem a vyvinulo se až k abstrakci. Informální umění, zkráceně informel, se v Evropě výrazně prosazovalo po druhé světové válce. V komun…

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Abstraktní kompozice I.

  Položka č.: 3

  Vyvolávací cena: 4.500 CZK (180 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  dřevořez, 1946, 16 x 15 cm, sign. DU Istler 46, rám, Josef Istler patří k jedné z vůdčích osobností českého informelu. Jeho dílo bylo výrazně ovlivněno surrealismem a vyvinulo se až k abstrakci. Informální umění, zkráceně informel, se v Evropě výrazně prosazovalo po druhé světové válce. V komunistic…

  Aktuální cena: 4.500 CZK (180 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Abstraktní kompozice II.

  Položka č.: 2

  Vyvolávací cena: 4.000 CZK (160 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  barevný lept, 4,5 x 8,5 cm, sign. PD Istler, rám, č. 11/50, Josef Istler patří k jedné z vůdčích osobností českého informelu. Jeho dílo bylo výrazně ovlivněno surrealismem a vyvinulo se až k abstrakci. Informální umění, zkráceně informel, se v Evropě výrazně prosazovalo po druhé světové válce. V kom…

  Aktuální cena: 4.000 CZK (160 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Postava

  Položka č.: 254910

  Vyvolávací cena: 550 CZK (22 €)

  Plánované ukončení: 20. 04. 2021 14:39

  lept, 1994, 12 x 7,2 cm, sign. PD istler 94, č. 64/70, Antikvariát Ostrovní, žák německého malíře Waltera Höfnera, člen skupiny Cobra (Belgie a Francie), člen surrealistické Skupiny RA, SČUG Hollar a Společnosti K. Teiga

  Aktuální cena: 550 CZK (22 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Zelená kompozice

  Položka č.: 255429

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 22:24

  suchá jehla, lept, 1992, 18,5 x 12,5 cm, sign. PD Istler 92, č. 93/100, antiqari.at Radhošťská, žák německého malíře Waltera Höfnera, člen skupiny Cobra (Belgie a Francie), člen surrealistické Skupiny RA, SČUG Hollar a Společnosti K. Teiga

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Odraz

  Položka č.: 255430

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 22:26

  suchá jehla, lept, 1998, 15,5 x 11,5 cm, sign. PD Istler 98, č. 96/150, při okrajích mírně ohmataný papír, antiqari.at Radhošťská, žák německého malíře Waltera Höfnera, člen skupiny Cobra (Belgie a Francie), člen surrealistické Skupiny RA, SČUG Hollar a Společnosti K. Teiga

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook