Ota Janeček

(1919-1996)

žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného na FAPS ČVUT v Praze, prof. J. Nováka na UMPRUM tamtéž, člen SVU Mánes, SČUG Hollar; malíř, grafik, ilustrátor; je charakteristickým představitelm tzv. generace druhé světové války; svým dílem zasáhl do malby, plastiky, volné grafiky (dřevořez, linoryt, suchá jehla, litografie, měkký kryt, kombinovaná technika, barevná akvatinta, serigrafie), knižní ilustrace i do užité tvorby (známková tvorba, knižní tvorba aj.); zabýval se textilní tvorbou, plastikou, šperkem; základním inspiračním zdrojem mu byla příroda, rozhodující lyrický prožitek; počátkem čtyřicátých let reagoval na tvorbu A. Modiglianiho, od 1943 byl ovlivněn kubismem; počátkem padesátých let se objevuje v jeho díle téma Trav a Ptáků, poté také obrazové cykly Stromů a Zimních zahrad, následně téma Města; šedesátá léta jsou ve znamení nefigurativní tvorby, podobenství mikrosvěta v cyklech Organismy, v letech 1964 - 1966 dominující lidská postava v rozsáhlém cyklu Ecce homo; v sedmdesátých letech cyklus Terče, později cyklus Organismus v přírodě, Slunce a země, Zdroje života; v malířské tvorbě se objevuje od sedmdesátých let ikonografický symbol - vejce; velmi často vejce spočívá v měkké trávě; poslední období jeho tvorby je neustálým dialogem mezi člověkem a přírodou; účastnil se společných výstav v Burianově D 41, účastnil se zlínských salonů, jako host vystavoval s UB v Praze; 1945, 1946 a 1956 pobýval v Paříži; za pobytu španělských malířů pařížské školy v Československu byl v trvalém kontaktu se španělskými umělci; 1948 pracoval v dílně Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti, kde vytvořil řadu keramických děl a textilií; jeho kresby doprovázely sbírky veršů F. Halase, V. Nezvala, J. Seiferta, J. Hory i díla klasiků W. Shakespeara, O. Wilda, D. Diderota, G. Flauberta, Voltaira i J. Nerudy, B. Němcové a dalších; intenzivní ilustrátorská práce (ilustroval přes sto knížek) vyústila ve výzdobu Slabikáře; spolupracoval na filmech (Vlčí jáma, Probuzení, Romeo, Julie a tma atd.); autor řady československých známek; svými díly je zastoupen v NG Praha, Památníku národního písemnictví v Praze, UPM Praha, v Tatte Gallery Londýn, v Národní knihovně v Paříži, Mc Nay Institute v San Antonio v USA, v Galerii d'art v Antverpách, v Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts v Japonsku, v National Gallery of Wales, Cardiff, v krajských a oblastních galeriích u nás a v soukromých sbírkách po celém světě (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1999)

SEZNAM AUTORŮ

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Holý strom

  Položka č.: 51

  Vyvolávací cena: 210.000 CZK (8.400 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, plátno, 1975, 54,5 x 65 cm, sign. LD Ota Janeček, rám, na zadní straně popsáno Ota Janeček Holý strom 1976, číslo katalogu 7514, Ota Janeček, student kreslení u Oldřicha Blažíčka, Cyrila Boudy a Karla Pokorného na Českém vysokém učení technickém, po uzavření školy za války pracoval v továrně n…

  Aktuální cena: 210.000 CZK (8.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 250 000 - 300 000 Kč CZK

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Temné slunce

  Položka č.: 50

  Vyvolávací cena: 120.000 CZK (4.800 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, plátno, 1986, 45,5 x 60 cm, sign. LD Ota Janeček 1986, rám, na zadní straně popsáno Ota Janeček 1986 Temné slunce, Ota Janeček, student kreslení u Oldřicha Blažíčka, Cyrila Boudy a Karla Pokorného na Českém vysokém učení technickém, po uzavření školy za války pracoval v továrně na výrobu jízdn…

  Aktuální cena: 120.000 CZK (4.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 160 000 - 200 000 Kč CZK

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Kubistické zátiší

  Položka č.: 202

  Vyvolávací cena: 6.000 CZK (240 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  suchá jehla, 1973, 24 x 15 cm, sign. PD Janeček 73, rám, č. 12/12, významnou část Janečkova díla tvoří grafika, především linoryty, litografie a suchá jehla, o které sám prohlásil, že jest jeho oblíbenou technikou, protože stačí mít v kapse pouze desku a jehlu, žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. P…

  Aktuální cena: 6.000 CZK (240 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 10 000 - 15 000 Kč CZK

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Žena s dopisem

  Položka č.: 19

  Vyvolávací cena: 320.000 CZK (12.800 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, plátno, 1945, 45 x 34 cm, sign. PN O. Janeček 45, rám, číslo katalogu 7462; Ota Janeček, student kreslení u Oldřicha Blažíčka, Cyrila Boudy a Karla Pokorného na Českém vysokém učení technickém, po uzavření školy za války pracoval v továrně na výrobu jízdních kol. Na sklonku války se mu podařil…

  Aktuální cena: 320.000 CZK (12.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 400 000 - 450 000 Kč CZK

Facebook